Ned, 18. Kolovoz 2019.
posjete: 78289; danas: 38
zadnja: 17.8.2019. 23:17
 
+
NOVOSTI
-
ANKETA
Da li ste zadovoljni kvalitetom naših usluga?
da
osrednje
ne
TRAŽILICA
TEČAJNA LISTA
RADIO STREAMING
on    off 
FINANCIJE

Što našu uslugu čini jedinstvenom: 

 • vođenje knjigovodstva na vlastitom programskom rješenju, te mogućnost prilagodbe programa
 • mogućnost korištenja programskog rješenja putem servera besplatno (klijenti mogu samostalno izrađivati izlazne račune, primke i sl.)
 • klijent ima uvid u sva napravljena knjiženja, otvorene stavke kupaca i dobavljača u svakom trenutku
 • organizacija dostavljanja dokumentacije putem fax-a ili e-mail
 • preuzimanje dokumentacije na lokaciji klijenta
 • dostavljanje izvještaja ovlaštenim ustanovama

    PROGRAMSKA RJEŠENJA:    


ROBNO KNJIGOVODSTVO SA FAKTURIRANJEM
 • Ulazni dokumenti (primke sa kalkulacijama)
 • Izlazni dokumenti
 • Osnovno izvještavanje (robne kartice, inventurno stanje)
 • Postavke aplikacije (GUI)
 • Napredno izvještavanje (razne analize po kriterijima)
 • Prijenosi u glavnu knjigu

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO
 • Glavna knjiga
 • Saldakonti kupaca/dobavljača
 • Kartice glavne knjige
 • Bruto bilanca
 • Bilanca uspjeha i stanja
 • Knjige URA/IRA
 • Obračuni PDV
 • Obračuni kamata
 • Vođenje knjiga dokumenata po vrsti
 • Izvještaji i analize (export u XLS,TXT…)
 • Osnovna sredstva

Usluge koje Vam možemo ponuditi:

 • vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga
 • vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 • vođenje robnog knjigovodstva
 • vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, sitnog inventara i obračun amortizacije
 • vođenje salda konti dobavljača i kupaca,
 • obračunavanje plaća radnika i eventualnih naknada (prijevoz na posao, terenski dodatak i sl) te sastavljanje izvještaja sukladno zakonskim propisima
 • obračunavanje i sastavljanje ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika
 • izrada i obračunavanje putnih naloga
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa, dobiti i gubitaka, novčanog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje
 • poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava
 • druge knjigovodstvene usluge: kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje i ostala knjiženja