Ned, 18. Kolovoz 2019.
posjete: 78289; danas: 38
zadnja: 17.8.2019. 23:17
 
+
NOVOSTI
-
ANKETA
Da li ste zadovoljni kvalitetom naših usluga?
da
osrednje
ne
TRAŽILICA
TEČAJNA LISTA
RADIO STREAMING
on    off 
SAVJETOVANJA

CILJ: Primijeniti našu široku paletu iskustva u upravljanju sustavima na poslovne subjekte. Kroz sustavnu pomoć u različitim razinama poslovnog upravljanja, učiniti poslovne sustave učinkovitijim, jednostavnijim, lakšima za upravljanje.

NORMIZACIJA – USKLAĐENJA SUSTAVA – CERTIFIKACIJE

ISO 9001 (Sustav upravljanja kvalitetom)
ISO 14001 (Sustav upravljanja okolišem)
ISO 50001 (Upravljanje energijom)
OHSAS 18001 (Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu)
ISO 22000 (Sustav upravljanja sigurnošću hrane)
ISO 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija)
ISO 27001 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću)
HRN EN 206-1 (Beton - 1 dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost)
HRN EN 12620 (Agregati za beton)


EN ISO 9001:2000 (sustav upravljanja kvalitetom)

ZAŠTO USKLADITI TVRTKU SA ZAHTJEVIMA NORME ISO 9001?

 • planirati i analizirati
 • poboljšati učinkovitost,
 • smanjiti broj grešaka i nedostataka,
 • povećati konkurentnost na domaćem i stranom tržištu,
 • planirati resurse,
 • naučiti suradnike da komuniciraju o nedostacima tvrtke i mogućim poboljšanjima,
 • utvrditi mjerljive poslovne pokazatelje i ostvarive ciljeve.
 • EN ISO 9001 JE TEMELJ USKLAĐENJA POSLOVNIH SUSTAVA I PROIZVODA SA NIZOM DRUGIH NORMI

Povijest razvitka ISO 9001

Da bismo razumjeli što je ISO 9000, zašto je važan u današnjem poslovnom svijetu i zašto postoji u ovakvom obliku, neophodno je razmotriti njegov nastanak.

1950-ih i ranih 60-ih godina Ministarstvo obrane Velike Britanije susrelo se s nizom problema uključujući kvarove na opremi  proizvođača i isporučitelja.  Za obranu zemlje osim zdravlja i sigurnosti ljudi od izuzetne važnosti bila je pouzdanost opreme. Ministarstvo odbrane Velike Britanije je uvelo tzv. “Defence Standards”- postupke kvalitete koji su trebali dokumentirano obraditi i uvesti projektanti, proizvođači i isporučitelji vojne opreme. Osnovna svrha bila je dokazati Ministarstvu da proizvodi odgovaraju njihovim specifikacijama.

1970-ih “Defence Standards” su uključeni u AQAP vojne standarde koje i danas koriste zemlje u NATO savezu za isporuku vojne opreme.  Kada su prednosti uvođenja AQAP standarda  uočene i izvan Ministarstva, potreba za uvođenjem sustava kvalitete i standarda kojim bi se mogli mjeriti prednosti, osjetila se i ostalim proizvođačkim granama. Tako je 1979. stvoren BS 5750 kao priznata mjera sustava kvalitete za industrijske grane koje nisu povezane sa isporukom vojne opreme. BS 5750 uglavnom se bazirao na AQAP standardima; glavna razlika za isporučitelje koji su željeli da se njihovi sustavi kvalitete službeno priznaju je u tome što je Ministarstvo obrane samo odredilo svoje isporučitelje po AQAP standardu, dok su organizacije koje su tražile certifikaciju za BS 5750 za svoje sustave trebale odobrenje nezavisnog organa  na vlastiti trošak.

God.  1987.  utvrđen je  međunarodni standard sustava kvalitete ISO 9000 koji je potpuno istovjetan izdanju BS 5750 iz 1987. god. i odmah je prihvaćen kao priznati svjetski standard sustava kvalitete. Tijekom ranih 1990-ih ISO 9000 je preinačen sa ciljem da se isprave greške koje su se pokazale tijekom primjene u svijetu, tj. da se poboljša terminologija standarda i učini pristupačnijom organizacijama neproizvodnog tipa. Preinačeni standard formalno je 1994. prihvatila Međunarodna organizacija za standarde i BSI (British Standard Institution),  te je preimenovan u ISO 9000.
Prihvatljivost modernih standarda je takva da će vrlo vjerojatno NATO prekinuti s primjenom AQAP vojnog standarda (zajedno s pripadajućim troškovima Ministarstva obrane velike Britanije) u korist ISO 9000.

…Ako ne mjerimo ne možemo kontrolirati, ako ne kontroliramo ne možemo upravljati, ako ne upravljamo ne možemo poboljšavati…


ISO 14001:2004 (sustav upravljanja okolišem)

ZAŠTO USKLADITI TVRTKU SA ZAHTJEVIMA NORME ISO 14000?

 • smanjiti negativni utjecaj na okoliš,
 • poboljšati usklađenost sa zakonskim zahtjevima,
 • smanjiti mogućnost ekoloških akcidenata - spriječiti zagađenja,
 • uštedjeti energiju – smanjiti korištenje prirodnih resursa,
 • smanjiti količinu deponiranog otpada,
 • utvrditi mjerljive ekološke pokazatelje i ostvarive ekološke ciljeve,
 • poboljšati mišljenje javnosti o učincima (Vašeg) proizvodnog procesa.

HRN EN 206-1 Beton i HRN EN 12620

ZAŠTO USKLADITI TVRTKU SA ZAHTJEVIMA NORME HRN EN 206-1 I HRN EN 12620?

1. Zato jer je zakonska obaveza!
2. Zato jer se građevni proizvod koji nema izjavu o sukladnosti ne može ugrađivati.

KAKO USKLADITI TVRTKU SA ZAHTJEVIMA NORME HRN EN 206-1 I HRN EN 12620?

Prateći zakonsku i normativnu regulativu potrebno je izraditi svu predviđenu dokumentaciju koja prati tijek proizvodnje te sustavno utvrditi načine kontrole i nadzora proizvodnog procesa. Naša tvrtka vam može pomoći u izradi sustava nadzora tvorničke kontrole proizvodnje edukacijskim aktivnostima, aktivnostima dokumentacije procesa i aktivnostima implementacije izrađenog sustava.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09)
Tehnički propis za betonske konstrukcije (Narodne novine 139/09)
Tehnički propis o izmjeni i dopuni tehničkog propisa za betonske konstrukcije (Narodne
novine 14/2010)